Tijd: 18:45 uur inloop, 19:00 uur BBQ en vanaf 20:30 uur badmintonnen Kosten: De kosten voor deze BBQ inclusief 1 consumptiebon bedragen €15.-

Opgave voor 20 augustus!!! 1. Geef je op door te mailen naar madelonsiep@live.nl. 2. Geef je voornaam en achternaam door. 3. Geef eventuele dieetwensen door. 4. Maak het bedrag van €15,- voorafgaand aan de avond over naar NL09ABNA0460197983 t.n.v. M. Siep Let op! De BBQ gaat door vanaf 20 aanmeldingen. Op 20 augustus zal hierover berichtgeving volgen.

Groetjes,

De Feestcommissie: Wilg, Patricia, Mirjam, Florinda en Madelon