Praktische info

Algemene gegevens

BadmintonClub DUO
e-mail: info@bcduo.nl
tel. 026-3335026
nr. KvK: 40122723
Bank rek. 939208989 t.n.v. Badmintonclub Duo

Sporthal Doorwerth
Dalweg 3
tel. 026-3335026

Terug naar Onderwerpen

Speelavonden 2024

Dinsdagavond 20:00 – 22:45 uitgezonderd zomervakantie regio zuid basisschool

 • Jan : 2, 9 ,16, 23, 30
 • Feb : 6, 13, 20, 27
 • Maart : 5, 12, 19, 26
 • April : 2, 9 ,16, 23, 30
 • Mei : 7, 14, 21, 28
 • Juni : 4, 11, 18, 25
 • Juli : 2
 • Aug : 27
 • Sept : 3, 10, 17, 24, 31
 • Okt : 1, 8, 15, 22, 29
 • Nov : 5, 12, 19, 26
 • Dec : 3, 10, 17, 24

Lokatie: Sporthal Doorwerth, Dalweg 3, Doorwerth (026-3335026)

Terug naar Onderwerpen

Benodigdheden

 • Een badmintonracket (laat je adviseren door een trainer, ervaren spelers of sportzaak)
 • Sportkleding (shirt, short/trainingsbroek, sportsokken, lichte veerkrachtige sportschoenen, zolen mogen geen strepen achterlaten -> geen zwarte zolen)

Terug naar Onderwerpen

Spelorganisatie

Er wordt gespeeld in rondes van 20 minuten waarvan het aanvangs-/eindtijdstip wordt aangegeven met een geluidssignaal. De 1e ronde begint om 20:05 Ieder lid heeft een eigen label dat men zelf op het speelbord dient te hangen bij het gewenste starttijdstip en speelveldnummer. In principe wordt er altijd 2-tegen-2 (dubbelspel) gespeeld. Pas als er banen vrij blijven is enkelspel toegestaan, uitzonderingssituaties, zoals beginnerstraining, daargelaten. Ter bevordering van de variatie zijn er twee zogenaamde ‘husselrondes’ (starttijdstip 20:45 en 21:05). Hierbij worden met behulp van de computer willekeurige partijen gevormd. Na deze ‘husselrondes’ kan ieder lid zijn label zelf weer op het speelbord hangen.

Terug naar Onderwerpen

Contributie 2024

 € 130,- per jaar

Na de kennismakingperiode van maximaal 4 weken gaat men lidmaatschap aan per halfjaar seizoen (1 januari of startdatum tot aan zomervakantie resp. september of startdatum t/m 31 december) De contributie wordt  per seizoen geïnd (eind februari en eind oktober) via een automatische incasso waarvoor toestemming gegeven dient te worden (verplicht) op het inschrijfformulier. Let op: vanwege het aangaan van een zaalhuurverplichting per seizoen, vindt er geen restitutie van contributiegeld plaats, tenzij het bestuur hierover anders beslist.

Terug naar Onderwerpen

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging kan uitsluitend per e-mail naar info@bcduo.nl uiterlijk 4 weken voor het einde van een seizoen (jan-juli of sep-dec).  Zonder geldige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch en zonder berichtgeving verlengd t/m het volgende seizoen. Bij opzegging tijdens een seizoen vindt er geen restitutie van het contributiegeld plaats, tenzij het bestuur hierover anders beslist. Als bestuur stellen wij het op prijs als u in het bericht de reden van de opzegging vermeldt. Binnen enkele dagen na het verzenden van uw opzeggingsbericht ontvangt u namens BC DUO een ontvangstbevestiging. Let op: pas na deze ontvangstbevestiging is de opzegging geldig. Neem dus contact op met het secretariaat als de bevestiging langer dan een week op zich laat wachten. Mogelijk is er iets misgegaan met de e-mail.

Terug naar Onderwerpen

Prettige en sportieve sfeer

Een prettige en sportieve sfeer op de speelavonden is voor ons allen van belang. Dit betekent dat iedereen zich dient te houden aan een aantal spelregels en (sociale) controle op naleving hiervan accepteert en waar mogelijk zelf actief bevordert:

 • Laat fanatiek spel niet ten koste gaan van een prettige sfeer. Stem je spel af op je medespelers
 • Toon belangstelling voor nieuwe (aspirant-)leden en help mee ze wegwijs te maken
 • Beperk eventuele uitingen van frustratie. Houd er rekening mee dat deze als onprettig ervaren kunnen worden
 • Als je medespelers feedback geeft, doe dit dan gedoseerd en op een opbouwende manier
 • Wees sportief op het speelbord: label eenmaal gehangen = niet meer verplaatsen, niet tijdens het spel alvast (laten) ‘doorhangen’ naar het volgende tijdstip.
 • Help na afloop mee met het opruimen van shuttles en velden

Terug naar Onderwerpen

Voorkomen blessures en schade

Badminton staat bekend als een relatief veilige sport. Blessures kunnen echter ontstaan door een verkeerde slag- en looptechniek en/of door het gebruik van inferieur materiaal (bijv. verkeerde schoenen en/of een verkeerd racket). Om de kans op blessures te minimaliseren is een adequaat uitgevoerde warming-up (vooraf) en cooling-down (achteraf) aan te bevelen, bijvoorbeeld:

 • rustig joggen (3 minuten)
 • arm-zwaaien, knie-buigingen, zijwaartse passen, grond aantikken (3 minuten)
 • de eerste vijf minuten van het spel niet met maximale kracht tegen de shuttle slaan en niet smashen

Laat u eventueel door een ervaren speler de goede slagtechniek uitleggen. Een knie- en /of armbrace kan helpen om overbelasting van spieren en gewrichten te voorkomen. Letsel aan ogen kan voorkomen worden door het dragen van een speciale sportbril. Zowel een brace als een sportbril is in vrijwel elke sportzaak verkrijgbaar.

Nog twee tips uit de praktijk om (oog-)letsel en schade aan rackets te voorkomen:

 • Kijk nooit achterom als uw spelpartner achter u de shuttle gaat slaan.
 • Roep ‘los!’ als u een shuttle gaat slaan die evengoed door uw partner (naast u) geslagen zou kunnen worden.

Terug naar Onderwerpen

Aansprakelijkheid/Verzekeringen

De vereniging BC DUO heeft geen verzekeringen voor haar leden afgesloten. Dit omdat het uitoefenen van de badmintonsport geen bijzondere risico’s met zich meebrengt, mits men een aantal basisregels in acht neemt die we vermeld hebben bij Voorkomen blessures en schade. Mocht uw persoonlijke situatie aanleiding geven tot verhoogde risico’s bij sportuitoefening, overleg dan met uw arts en/of verzekeraar.

Als u tijdens de speelavond schade wordt toegebracht die u wenst te verhalen, dan zult u zich moeten wenden tot diegene die de schade veroorzaakt heeft cq. zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering. Het BC DUO-bestuur kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden indien er sprake is van (sterk) verwijtbare nalatigheid van het bestuur in directe relatie tot de te claimen schade. Daarom adviseert het BC DUO bestuur u als (aspirant-)lid om te controleren of u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten heeft en indien dat niet het geval is, dit alsnog te doen.

Ook eventueel vervoer tijdens evenementen (toernooien, uitwisselingen etc.) valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig zelf, waarbij de volgende zaken van belang zijn:

 • Het voertuig beschikt over voldoende wettelijke veiligheidsvoorzieningen (gordels) en de bestuurder ziet er op toe dat deze door alle inzittenden gebruikt worden. 
 • De bestuurder voldoet aan alle wettelijke rijvaardigheidseisen en nuttigt voor en tijdens het vervoer geen alcoholische drank
 • Sluit als bestuurder een inzittendenverzekering af als u de risico’s van een eventuele aansprakelijkheidsstelling wilt afdekken.

Terug naar Onderwerpen

Ledenvergaderingen

Eénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats die ruim van te voren zowel per mail als via de website aangekondigd zal worden. Elk lid krijgt dan de mogelijkheid om punten ter bespreking in te brengen, waarna het bestuur een agenda zal opstellen. Deze agenda zal, tezamen met andere stukken, de week voor de vergadering naar alle leden per e-mail verzonden worden. Indien er lastige of ingrijpende beslissingen genomen moeten worden, zal dit doorgaans gebeuren op basis van een stemming onder de (aanwezige) leden op een ALV. Indien er aanleiding toe is, kan het bestuur ook besluiten om een extra ledenvergadering te beleggen.

Terug naar Onderwerpen

Activiteiten

BC DUO is niet aangesloten bij de NBB (Nederlandse Badminton Bond). Dit houdt in dat we niet in clubverband deelnemen aan officiële competities en toernooien. Wel word je door BC DUO geattendeerd op een aantal open badmintontoernooien in de buurt, waaraan doorgaans meerdere leden deelnemen. Ook hebben we de gewoonte om minimaal één keer per jaar een gezellige activiteit te organiseren, zoals een nieuwjaarsborrel of een gezamenlijk etentje.

Terug naar Onderwerpen

Spelregels badminton

Toss

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Een gebruikelijke manier is om de shuttle op te grond te laten komen waarbij de richting van het shuttle-hoedje bepaalt wie de winnaar van de toss is. Deze partij bepaalt vervolgens wie begint met serveren en aan welke kant van het speelveld dit gebeurt.

Service

De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als deze onderhands geslagen wordt, deze diagonaal in het juiste speelvlak wordt gespeeld, de serveerder niet op of tegen de lijnen staat en de serveerder met beide voeten op de grond staat. Onderhands serveren houdt in dat het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de shuttle beneden de heup geraakt wordt.

Enkelspel

Bij een even puntentotaal van de serverende partij wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij een oneven puntentotaal wordt geserveerd vanuit het linker serveervak.

Dubbelspel

Bij een even puntentotaal van de serverende partij wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij een oneven puntentotaal wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Zodra een punt is gescoord wordt de volgende service door dezelfde speler geslagen vanuit het andere serveervak. Er wordt dus alleen van servicevak gewisseld als je zelf of je partner een punt heeft gescoord.

Scoren

Er wordt gespeeld volgens het principe van de best-of-three games (twee gewonnen partijen). De puntentelling loopt tot 21 met tenminste 2 punten verschil. Beide partijen kunnen scoren, onafhankelijk van wie de service had. Een punt is gescoord als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander slaat of als de tegenstander de shuttle tegen het net, onder het net, tegen het plafond of buiten de lijnen van je speelveld slaat. Ook als de tegenspeler(s) de shuttle voordat deze over het net is gekomen in jouw speelhelft slaat of de shuttle twee keer met het racketblad raakt is het een punt.

De let

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle uit een ander speelveld in jouw veld terechtkomt of als niet duidelijk is of een shuttle in of uit was). De let wordt aangeboden door diegenen die ten onrechte door dit voorval worden bevoordeeld.

Wisselen van speelhelft

Zodra een game is geëindigd, wordt van speelhelft gewisseld.

Terug naar Onderwerpen